Renovació de coberta de l’EDAR de Ripoll: detall del projecte

Detall del projecte de descontaminació i reconstrucció de la coberta de l'EDAR de Ripoll-Campdevànol
  • Projecte: substitució de la uralita de l’edifici de control i deshidratació de l’EDAR (Estació de Depuració d’Aigües Residuals) de Ripoll-Campdevànol
  • Localització: Carretera C-17, Km 103
  • Promotor: Consell Comarcal del Ripollès

Recorda que pots veure alguns dels projectes realitzats a la nostra pàgina de projectes.

Introducció

Aquest projecte dut a terme a l’Octubre del 2023 va consistir en la substitució completa de la coberta de l’edifici principal de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Ripoll-Campdevànol. Aquesta tasca no només va incloure la retirada de les plaques de fibrociment amb contingut d’amiant, sinó també la construcció d’una nova i moderna coberta.

Situació inicial

La coberta existent, construïda amb plaques de fibrociment ondulades i teules ceràmiques de tipus mixte, presentava nombroses patologies.

A més de la presència d’amiant, el sistema constructiu havia fallat en la fixació de les teules i per tant en la impermeabilització de l’edifici, provocant riscos de seguretat i filtracions d’aigua quan plovia.

Planificació i fases

El projecte es va dividir en dues fases per permetre que l’edifici continués funcionant durant les obres: una fase centrada en la zona d’oficines i l’altra en la zona de magatzems.

Cada fase va començar amb la retirada de les teules ceràmiques, seguida de l’extracció de les plaques de fibrociment i la preparació de l’estructura metàl·lica per a la nova coberta.

Els residus d’amiant extrets van ser tractats seguint la normativa i transportats a un punt de tractament de residus d’amiant per la seva el·liminació.

Construcció de la nova coberta

La nova coberta es va construir amb panell sandvitx, assegurant una fixació mecànica sòlida tant amb l’estructura com entre els panells per evitar filtracions. Es va optar per panells d’una sola peça per cada vessant, reduint així les juntes i millorant la impermeabilització.

El projecte també va incloure la instal·lació de nous elements com remats de xapa, canals i baixants metàl·lics per l’evacuació d’aigües pluvials, i la reinstal·lació del parallamps, desmantellat durant la fase de descontaminació.

Conclusions

Amb aquesta renovació, l’edifici principal de l’EDAR de Ripoll-Campdevànol no només ha millorat la seva seguretat estructural, sinó que també és més eficient energèticament i ara compta amb un bon sistema d’evacuació de les aigües pluvials.

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català