Projectes i clients

A RetiradaAmiant.cat treballem per a clients de tot tipus, tant particulars com administracions o comunitats de veïns. 

Ja hem treballat per:

Generalitat de catalunya
Ferrocarrils de la Generalitat
CC del Ripollès

Índex de projectes

Alguns dels projectes de retirada d’amiant que ja hem dut a terme

Descontaminació dels jardins de Sentmenat

Durant el mes d’agost de 2023 vam dur a terme la retirada selectiva manual de restes superficials de fibrociment que contenien amiant al parc dels Jardins de Sentmenat, a Barcelona. Aquestes activitats van ser promogudes per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.

Context i introducció

L’amiant va ser detectat en les restes de diverses edificacions enderrocades al voltant de l’antiga masia coneguda com can Teixidó, dins del parc. La preocupació dels veïns del barri, que temien per la seva salut a causa de la presència d’aquestes restes, va ser el motor que va impulsar aquest projecte.

Com es va procedir

La nostra primera acció va ser un rastreig exhaustiu de la zona. Gràcies a la geolocalització, vam poder poder identificar amb precisió la localització de totes les restes d’amiant i vam elaborar una petita base de dades de totes les restes i la seva localització precisa. Seguidament, ja amb tots els equips de retirada i maquinària necessària, vam iniciar els treballs de neteja i retirada manual, un procés que va requerir cert nivell de cura i atenció.

Monitorització ambiental durant els treballs

Paral·lelament als treballs de retirada, es van realitzar controls rigorosos de presència de fibres d’amiant a l’entorn mitjançant la presa de mostres ambientals i de personal. Aquestes proves, realitzades mitjançant aparells de detecció i analitzades per laboratoris especialitzats, buscaven detectar la presència de fibres d’amiant en l’aire. Els resultats van ser reconfortants: no es van detectar fibres d’amiant, demostrant l’efectivitat i la seguretat dels nostres procediments.

Resultats dels treballs

Inspeccionar i descontaminar els aproximadament 10.000 m2 dels jardins per complet va durar una setmana. Van ser aproximadament uns 50 kgs de material retirat. Com sempre fem amb les restes d’amiant, les vam entregar a un gestor autoritzat per al tractament de residus amb amiant.

Reparació de coberta

Reparació de coberta d’uralita en corba danyada per pedregada. Reconstrucció de la coberta amb panell sandvitx. 

Reparació de coberta

Reparació de coberta d’uralita a dues aigües danyada per pedregada. Reconstrucció de la coberta amb panell sandvitx. 

EDAR de Ripoll-Campdevànol

Substitució de coberta de l’EDAR (Estació de Depuració d’Aigües Residuals) de Ripoll, que està sota la gestió del Consell Comarcal del Ripollès, junt al riu Ter.

Escola Verntallat (Vall d'en Bas)

Descontaminació i substitució de coberta amb amiant en petit pavelló cobert destinat a l’activitat física de l’escola Verntallat, al nucli de la Vall d’en Bas. 

Retirada de dipòsits de fibrociment

Retirada de dipòsits d’uralita en teulada de casa. Difícil accés que obliga l’ús de camió amb grua HIAB.

Descontaminació de gran coberta d'uralita

Retirada de gran coberta d’uralita en una nau industrial que tenia una superficie total d’aproximadament 2.350 m2.

Petit teulat d'uralita

Descontaminació de petit magatzem en negoci familiar a la província de Barcelona.

El·liminació d'uralita

El·liminació d’uralita d’un petit magatzem. Reconstrucció de coberta amb panell sandvitx.

Retirada baixants de fibrociment

Retirada de baixants d’uralita envellits i amb risc de trencar-se en vivenda particular.

Retirada de residus apilats

Retirada d’aproximadament 2 tones d’amiant abandonades en nau industrial.

Desamiantat a Gironella

Desamiantat de coberta de l’edifici conegut com “el Blat” a la població de Gironella

Algunes dades més sobre la nostra empresa

+7 anys d'Experiència

Des del 2015 especialitzats en retirada d'amiant i fibrociment. Més de 150 anys dins el món de la construcció

Qualsevol situació

La millor maquinària

Disposem de la millor maquinària al teu servei: camions grua, grues cistella, plataformes elevadores...