Desamiantats

Tot tipus d'instal·lacions i edificis

Per gestionar de manera segura i eficaç un procés de desamiantat, el primer pas consisteix a identificar qualsevol material que pugui contenir amiant.

Un cop identificats els materials, cal notificar-ho a l’organisme governamental responsable d’aquest residu (en el cas de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya), establir un pla exhaustiu que descrigui el procediment i protocols de retirada, el tipus d’amiant o materials a manipular i la durada dels treballs. 

Durant el procés de retirada, tots els materials s’han de manipular de manera segura i conforme a la normativa, per garantir que tant treballadors com veïns no inhalen pols dels residus. Per acabar, els residus es transporten a un abocador especial on només hi tenen accés empreses certificades per a retirar amiant. 

A RetiradaAmiant.cat oferim servei de desamiantat per a edificis i instal·lacions de tot tipus. En aquesta pàgina t’explicarem com és un procés de desamiantat i els passos que seguim per a dur-lo a terme.

Què és un desamiantat?

L’eliminació de materials que contenen amiant és un procés conegut com a desamiantat. L’amiant és conegut per les seves propietats ignífugues i anticorrosives, per la qual cosa es va utilitzar durant dècades a la indústria de la construcció per aïllaments, per a canonades, per fabricar sostres i parets, entre altres coses.

Malauradament, el seu ús s’ha suspès a causa dels efectes negatius per a la salut quan s’inhala, en la gran majoria de casos càncers molt agressius amb molt mal pronòstic.

El desamiantat a través d’una empresa especialitzada és l’única solució segura per eliminar el material.

Per dur a terme amb èxit l’eliminació s’han de seguir una sèrie de passos, començant amb la identificació del material que conté amiant, l’elaboració d’un pla de treball per eliminar-lo, la preparació de la zona de treball i l’execució de l’operació d’eliminació. El pla ha d’especificar el mètode de retirada, el tipus d’amiant, l’abast de la instal·lació, la durada dels treballs i les mesures de seguretat. Tots els materials, EPIS i equipaments utilitzats a la retirada també s’han de netejar adequadament o directament eliminar, ja que després de la manipulació també poden contenir amiant.

La tasca només l’ha de fer una empresa especialitzada per garantir la seguretat i evitar la propagació de la pols d’amiant. El treball s’ha de fer d’acord amb la normativa laboral vigent. L’eliminació de l’amiant és un procés complicat que requereix coneixements específics i experiència per garantir-ne un resultat segur i eficaç.

L’eliminació de l’amiant de forma correcta és un procés essencial per protegir la salut i el medi ambient i la gran majoria d’administracions a nivell europeu han posat l’ènfasi en desfer-se de tot l’amiant al llarg de les properes dècades. La retirada de materials que contenen amiant s’ha de fer de manera segura i eficaç per garantir un ambient saludable. La tasca ha de ser realitzada per professionals qualificats.

Necessites desamiantar una instal·lació?

0
Contacta per telèfon o envia'ns un email
0
Envia'ns algunes fotos de la instalació
0
Avaluem els treballs en com a màxim 72 h
0
Retirem i eliminem els residus contaminats

Passos d'un procés de desamiantat

#1 Identificació de materials amb amiant

Identificació d'amiant amb fotografiesIdentificar els materials que contenen amiant és el primer pas a dur terme en qualsevol procés de desamiantat. Això es fa mitjançant una inspecció visual, en la majoria dels casos mitjançant fotografies, o en casos concrets o complexes també desplaçant-nos físicament a les instalacions.

En un parell d’ocasions hem hagut de fer una anàlisi de laboratori per avaluar la presència d’amiant, però no és gens habitual. 

#2 Creació d'un pla de treball

Elaboració pla de treball desamiantatUn cop identificada la instal·lació i l’amiant, s’ha de redactar un pla de treball detallat que inclogui tots els aspectes dels treballs a dur a terme, tal com estableix el RD 396/2006. D’aquesta manera  s’aconsegueix garantir la seguretat de tots els implicats: empresa, client i veïns.

Aquest pla ha d’incloure el mètode de retirada, el tipus d’amiant, la zona i la durada dels treballs i les mesures de protecció necessàries.

#3 Preparació de l'àrea de treball

Abans d’arrencar qualsevol tasca de desamiantat s’ha de preparar l’espai de treball adequadament. La zona de treball s’ha de precintar, i tot el personal encarregat de la retirada han d’anar proveïts d’equips de protecció EPI adequats, així com guants, sabates i màscares especials amb grau de protecció adequat.

Les dutxes de descontaminació també són part de qualsevol retirada d’amiant de gran envergadura.

#4 Procés de desamiantat

L’aire s’ha de controlar contínuament per garantir que la concentració de partícules en suspensió es mantingui en nivells correctes, així que els detectors de partícules han d’estar presents. Tots els residus s’han d’introduïr en bosses especials correctament identificades amb el logotip de RERA, i s’han de dipositar al vehicle que transportarà els residus fins al punt d’el·liminació.

La zona s’ha de descontaminar a fons un cop finalitzada la tasca.

#5 Rebuig de materials

manipulació amiant

 

L’últim pas és el transport dels residus d’amiant i els materials utilitzats en la seva retirada fins a l’abocador autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquest últim pas l’efectuem nosaltres mateixos sense que el client hagi d’intervenir per a res.

L’accés a aquest abocador està limitat a empreses que estiguin certificades al RERA com a empresa de retirada d’amiant, com és el cas de RetiradaAmiant.cat.

Recorda que una empresa no certificada que treballi de forma clandestina no podrà accedir a l’abocador i segurament el que farà és abocar l’amiant de forma ilegal al bosc. Aquest comportament està altament controlat per policia i autoritats, i les multes tant per a empresa com per a client poden ser molt considerables. 

Recorda que treballem a tot Catalunya

Confia en el nostre equip, tenim anys d'experiència

Tenim +7 anys d’experiència desamiantant tot tipus de naus industrials, habitatges particulars, empreses i tot tipus d’edificis.

Estem certificats en retirada d’amiant des del 2015.

logotip rera amiant català

Desamiantem i després...
també reformem tot tipus d'instal·lacions

Pressupostem sense compromís

Amb unes quantes fotos i una descripció dels treballs et podem preparar un pressupost a mida

Desamiantem i descontaminem

Ens encarreguem del disseny del pla de treball, la retirada i el transport dels residus. I també subvencionat

Reformem tot tipus d'instal·lacions

Després del desamiantat podem procedir a reformar i millorar l'edifici: cobertes, aïllaments, façanes...

Contacta sense compromís

Si tens qualsevol dubte sobre els nostres serveis, vols un pressupost, o simplement vols comentar-nos alguna cosa, contacta amb nosaltres.