Multes per retirar amiant sense permís

Quines són les multes per retirar amiant de forma ilegal? En aquest post t'expliquem les sancions a les que pots haver de fer front

Aquest article no vol ser un resum exhaustiu de la llei. Et recomanem que et posis en contacte amb l’agència de residus de la teva comunitat autònoma per obtenir informació més detallada sobre com retirar amiant i les multes en què pots incórrer si ho fas de manera irregular.


Els materials que contenen amiant i (per exemple els que es van comercialitzar sota la marca “Uralita”) són materials perillosos que poden causar molts problemes de salut quan s’alteren o es trenquen. Per aquesta raó, si penseu retirar o eliminar aquests materials, heu de tenir els permisos necessaris per fer-ho d’acord amb la legislació de la vostra zona o jurisdicció. No fer-ho pot comportar multes i altres sancions, depenent de la gravetat de la infracció.

Què és l’amiant?

L’amiant és un grup de minerals naturals que contenen fibres llargues i microscòpiques. Aquestes fibres són resistents a la calor, al foc i als productes químics, i poden trobar-se a cases i edificis antics ja que l’amiant es va fer servir durant dècades al sector de la construcció.

L’amiant pot causar malalties respiratòries, inclòs el càncer de pulmó i el mesotelioma, si s’inhalen o ingereixen les fibres per haver-hi estat exposat durant un periode de temps prolongat.

RetiradaAmiant.cat

Quins són els permisos necessaris per retirar amiant i uralita?

Abans de dur a terme la retirada d’amiant o uralita, has de contactar amb una empresa que tingui els permisos necessaris: que estigui inscrita legalment al RERA.

Com et vam dir en un altre post, la possibilitat de retirar uralita sense cost no és possible, el fals concepte de retirar uralita gratis només és possible si la retirada la fa una empresa especialitzada i es compta amb una subvenció.

El permís que et permet, si ets una empresa, retirar uralita sense patir una sanció és estar inscrit al RERA, acrònim de Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant. Cada comunitat autònoma compta amb el seu propi RERA i les empreses que treballin amb aquest tipus de materials han d’efectuar la inscripció al registre per evitar multes.

RetiradaAmiant.cat

Quines són les multes i sancions per retirar amiant i uralita sense els permisos necessaris?

A totes les comunitats autònomes de l’estat, no obtenir els permisos necessaris abans de retirar amiant o uralita és una infracció de la llei i pot comportar multes i altres sancions.

Depenent de la gravetat de la infracció, pots ser objecte de sancions penals, amb multes de fins a 300.000€ i fins i tot penes de presó en cas de reincidència. A més, pots ser objecte de sancions civils, per exemple, si l’abocament il·legal s’efectua en zones d’interès natural, que a més de les sancions l’administració pot repercutir el cost de la neteja o la restauració de l’àrea.

Les multes per retirar amiant sense permís poden tenir naturalesa i quantitats diverses. Les multes poden variar molt, però podeu esperar que fàcilment es moguin des dels 1.000€ fins als més de 300.000€

Algunes de les raons per les quals seràs sancionat si retires amiant sense permís o sense seguir la normativa són:

 • Infraccions per incomplir la normativa de seguretat laboral
  • Segons el RD 5/2000 sobre Infraccions i Sancions, les infraccions greus tenen concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal (és a dir, penes de presó) quan s’apreciï risc greu i imminent per a la seguretat o la salut dels treballadors. Dit d’una altra manera: retirar uralita sense permís i sense els equips adequats comportarà penes de presó per al responsable.
 • Multes per incomplir la normativa de residus
  • Atès que una empresa no certificada no pot accedir a un abocador oficial per eliminar l’amiant, l’haurà d’abocar de manera il·legal, incomplint la llei de residus
 • Multes per falsedat documental
  • Assegurar que s’està inscrit al RERA sense estar-ho comportarà sancions per falsedat documental.
 • Sancions per incompliment de la llei tributària
  • En el cas de retirar amiant de forma il·legal no es podrà especificar aquest concepte a les factures emeses, incorrent en sancions per part d’Hisenda si es pateix una inspecció.

Qui gestiona les multes per retirar amiant? Alguns exemples

Depenent del territori on visquis, l’organisme encarregat de gestionar els residus d’amiant i les multes per retirar d’amiant sense permís seràn diferents. Veurem alguns exemples en alguns territoris espanyols destacats.

A Catalunya: Agència Catalana de Residus, ARC

A territori català l’agència responsable dels residus d’amiant i qui té potestat sancionadora en aquest àmbit és l’Agència Catalana de Residus (ARC).

Les conductes tipificades com a infraccions són qualsevol incompliment d’obligacions de naturalesa diversa a nivell de residus: l’incompliment de les condicions de les autoritzacions o llicències, realitzar activitats de gestió de residus sense l’obtenció del títol administratiu corresponent, l’incompliment d’obligacions documentals o la gestió incorrecta dels residus, entre altres conductes.

A Andalusia: DGT-SSL

A Andalusia, l’organisme encarregat de la gestió del RERA, els residus d’amiant i les multes associades a aquest residu és la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral (DGT-SSL). La Direcció General de Treball, Seguretat i Salut Laboral andalusa gestiona tot allò relacionat amb l’amiant, incloent-hi les multes.

A la Comunitat de Madrid: Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació

A la Comunitat Autònoma de Madrid l’organisme encarregat de la gestió de l’amiant, el registre al RERA i les multes associades a aquest residu és la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. La darrera normativa relativa a residus a la Comunitat de Madrid és la ley 7/2022 de 8 de Abril.

A Galícia: Instituto de Seguridade e Saúde Laboral

En el cas de la comunitat gallega, l’organisme responsable dels permisos per retirar amiant i de les multes a l’incompliment de la normativa és l’Instituto de Seguridade e Saúde Laboral.

Com pots veure, a cada comunitat autònoma hi ha un organisme diferent encarregat de les multes per retirar amiant.


Què cal fer si no pots obtenir els permisos necessaris per retirar amiant?

Embolicar uralita per a la posterior eliminació

Ara mateix tant a nivell nacional com europeu s’està posant molt èmfasi a eliminar tot l’amiant que resta en edificacions antigues de forma segura, feina que hauria d’estar finalitzada al llarg de les properes dècades. Les administracions volen desfer-se de l’amiant dels seus pobles i ciutats el més ràpid possible, per la qual cosa és impossible que trobis traves o que no puguis retirar amiant de casa teva si truques a una empresa especialitzada.

En el cas que siguis una empresa i vulguis registrar-te al RERA per poder retirar amiant, procura complir tots els requisits de seguretat que la normativa exigeix de cara a veure el teu permís per retirar amiant despatxat de forma positiva.

Conclusions

Retirar amiant o uralita sense obtenir els permisos necessaris és un delicte greu que pot comportar multes i altres sancions. Si esteu pensant en retirar aquests materials, assegureu-vos de contactar amb una empresa de retirada d’amiant certificada per evitar qualsevol problema legal.

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català