Quant dura l’amiant a l’aire?

Quan't de temps pot durar l'amiant a l'aire? És perjudicial respirar pols d'amiant en suspensió? En aquest post t'ho expliquem.

Diàriament estem exposats a partícules perjudicials per a la nostra salut, sent molt més alta aquesta exposició en les grans ciutats (en part a causa d’una major contaminació atmosfèrica en aquestes àrees).

Tot i això, a casa també trobem substàncies perjudicials per a nosaltres, per exemple els productes que fem servir per a la neteja o inclús els materials de construcció de l’edifici on vivim. Aquest últim cas és el cas de l’amiant. En aquest post veurem quant de temps pot durar l’amiant a l’aire en el cas de trobar-nos amb aquest residu durant treballs d’enrunament o reforma.


Què és l’amiant?

Teulada d'uralita
Teulada feta d’uralita, el tipus més comú d’amiant

L’amiant és una fibra natural composta per un conjunt de silicats metamòrfics complexos de ferros, alumini i magnesi.

RetiradaAmiant.cat

Aquest tipus de material era molt freqüent en la construcció i indústria per a totes les seves característiques, com per exemple:

  • resistència a la inflamabilitat
  • resistència tèrmica
  • baixa conductivitat elèctrica

L’amiant en definitiva és un conjunt de milers de fibres flexibles microscòpiques de diferents longituds que agregant-se entre si creen una mena de filaments invisibles.

Amplia informació: quins tipus d’amiant existeixen?

Aquests filaments es poden arribar a trencar i convertir-se en filaments microscòpics que poden passar inadvertit pels nostres ulls. És en aquest cas on representa un greu perill, ja que pot arribar a ser inhalat inconscientment. Aquest material tòxic, no té cap mena de gust ni olor pel qual es pugui descobrir o percebre la seva presència en l’aire.

Cada fibra que puguis observar amiant pot estar composta per milers de mil·lions de fibres molt més petites que pel seu pes molecular queden suspeses a l’aire.


Durada de l’amiant a l’aire

Respondre a la pregunta quant dura l’amiant en l’aire, és pràcticament impossible, ja que aquest tipus de material no és biodegradable, i pot romandre per l’aire o l’aigua durant molts anys envaint els cossos humans.

Post relacionat: amiant friable, l’amiant que es pot convertir fàcilment en pols

És present en moltíssimes composicions d’elements tan quotidians per a nosaltres com per exemple falsos sostres, jardineres i testos, canonades de fibrociment, dipòsits d’aigua domiciliaris de fibrociment, plaques per a balcons i façanes, cobertes, tancaments amb plaques de fibrociment, etc.

La presència d’amiant a l’aire és molt més recurrent en el cas de manipulacions, enderrocs, talls, i sobre tot quan es tracta d’amiant friable (que es disgrega amb la mà).

RetiradaAmiant.cat

Retirada d’amiant per evitar exposicions: millor un professional

Retirada de residus d’amiant

Realment, en la majoria de les estructures immobiliàries construïdes durant els anys 70, 80 i 90 hi ha presència d’amiant. No obstant, és primordial evitar la manipulació directa de qualsevol mena d’amiant. Per a això existeixen empreses especialitzades en la retirada d’aquest tipus de material, com nosaltres.

La retirada de qualsevol tipus d’amiant a través d’una empresa especialitzada es l’opció més segura i raonable, ja que l’exposició sense protecció durant la manipulació de l’amiant pot provocar la seva inhalació. Si és ingerit, l’amiant pot ser eliminat per l’aparell digestiu, però no està clar encara si podria causar algun tipus de complicació a nivell de salut. En el cas dels pulmons, està àmpliament demostrat que l’amiant s’adhereix a la mucosa pulmonar i a llarg plaç provoca malalties amb diagnòstic poc esperençador.

RetiradaAmiant.cat

La perillositat d’inhalar amiant radica en que no hi ha cap mena de senyal prèvia a la ingesta o inhalació de l’amiant i no sempre es pot eliminar de forma natural, perquè hi ha casos en el que l’exposició prolongada a l’amiant i la seva absorció en l’organisme ha sigut la causa de malalties molt severes com el càncer.

L’única evidència que es pot tenir d’haver estat exposat a amiant és a través de radiografies i anàlisis mèdics quan apareixen enfermetats relacionades amb aquest material. No obstant els anàlisis no poden determinar durant quant temps hi ha estat exposat, però si pot oferir una imatge de la situació pulmonar o estat en què es troba l’enfermetat, de cara a buscar un tractament.

Per això, recalquem que s’ha d’evitar la manipulació d’aquest tipus de material, si el que es vol fer és retirar-lo, sempre ha de ser a través d’una empresa de retirada d’amiant professional seguint les seves mesures de seguretat, qui procediran amb la retirada, desinfecció de la zona i transport dels residus fins al punt d’el·liminació.

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català