S’endureix la normativa europea en relació a l’amiant

En aquest article t'expliquem els detalls sobre les noves mesures de protecció i detecció d'amiant a dins de la Unió Europea

El càncer professional és la primera causa de morts laborals a la Unió Europea (UE). És causada principalment per l’exposició a substàncies cancerígenes com l’amiant.

La prohibició progressiva de l’ús de l’amiant a la UE va començar l’any 1988 amb la prohibició de la crocidolita (article relacionat: quins tipus d’amiant existeixen?) i posteriorment es va ampliar tots aquells materials que contenien amiant.

Des del 2005, totes les formes d’amiant estan prohibides a la UE, però l’amiant és una substància altament perillosa que causa càncer que encara està present a molts dels nostres edificis i que és responsable de moltes morts evitables a la UE.


Antecedents i normatives europees vigents fins ara

La Directiva 1983/447/CEE del Consell va ser la primera llei destinada a protegir els treballadors dels riscos específics de l’exposició a l’amiant en el lloc de treball. La Directiva es va modificar substancialment diverses vegades fins a la seva versió codificada més recent (Directiva 2009/148/CE), també coneguda com a Directiva d’Amiant al lloc de Feina (AWD Asbesthos Workplace Directive per les seves sigles en anglès).

L’AWD marca els actuals límits d’exposició a l’amiant en el treball, en tot cas per sota del límit d’exposició laboral vinculant (OEL) fix de 0,1 fibres/cm3 com a mitjana ponderada en el temps de 8 hores.

L’octubre passat, el Consell va adoptar formalment noves normes sobre la protecció dels treballadors dels riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant en el treball. Aquesta directiva actualitza les normes existents d’acord amb els últims desenvolupaments científics i tecnològics.

Pots llegir sobre la nova normativa en aquest enllaç (contingut en anglès).


Propostes legislatives de la UE en relació a l’amiant

Primer pla d'una mascareta FFP3 penjant al coll d'un treballador que retira amiant
Mascareta categoria FFP3 per a retirar amiant

El 28 de setembre de 2022, la Comissió Europea va publicar una proposta per revisar la legislació sobre l’exposició a l’amiant en el lloc de treball com a part d’un paquet destinat a garantir un futur lliure d’amiant per als ciutadans de la UE. La Presidència del Consell Europeu (que a l’Octubre del 2023 la tenia Suècia) va arribar a un acord provisional sobre l’expedient amb el Parlament Europeu el 27 de juny de 2023. El ple del Parlament Europeu va votar a favor de les normes actualitzades el 3 d’octubre de 2023.

Dins de tot el text, cal destacar especialment l’actualització de les mesures preventives i de protecció, com ara:

  • l’obtenció de permisos especials per a la retirada d’amiant en casos concrets que la normativa actual no pot contemplar
  • uns límits d’exposició més estrictes
  • comprovar si hi ha amiant en edificis antics abans d’iniciar les tasques de demolició o manteniment

El tercer punt és important si tenim en compte l’objectiu de la UE d’impulsar l’eficiència energètica habitacional a la UE, que podria portar a la renovació de 35 milions d’edificis d’aquí a l’any 2030.

Com afecta aquesta nova legislació a la normativa espanyola i catalana de l’amiant?

Els estats membres tindran dos anys per incorporar totes les disposicions de la directiva a la seva legislació nacional, excepte la introducció de l’anàlisi de mostres mitjançant microscòpia electrònica com a mètode de mesura, per a la qual disposaran de sis anys.

Al final d’aquests sis anys, també hauran d’escollir entre dos límits d’exposició (segons si compten o no fibres de petit tamany).


Nous límits d’exposició molt més estrictes i millor tecnologia de detecció

Aparell de medició de fibres d'amiant amb el número 46 a la pantalla. El número indica els minuts que ha estat en funcionament
Aparell de medició de fibres d’amiant que ha estat en funcionament durant 46 minuts segons es veu a la pantalla.

Segons l’acord polític arribat a la UE, i d’acord amb les darreres evidències científiques, les noves normes garantiran que cap treballador estigui exposat a cap concentració de més de 0,01 fibres d’amiant per centímetre cúbic (f/cm³) durant un període de transició durant el qual s’implementarà la normativa.

Això és deu vegades inferior al límit d’exposició actual (0,1 fibres d’amiant per centímetre cúbic).

Després d’aquest període de transició, el Parlament Europeu i els Estats membres de la UE han acordat un anomenat “model dual”, que permet als Estats membres triar entre dos límits d’exposició:

  • un valor límit igual a 0,01 fibres per cm³ incloses les fibres d’amiant més fines; o
  • un valor límit igual a 0,002 fibres per cm³ sense incloure fibres d’amiant més fines

La normativa també obligarà a l’ús de tecnologia més precisa per a mesurar els nivells d’exposició a l’amiant basant-se en la microscòpia electrònica, un mètode més modern i sensible que el que s’utilitza actualment.

La Comissió Europea s’ha compromès a proporcionar als Estats membres directrius per facilitar l’aplicació de la Directiva revisada i incloure-la dins les seves legislacions, que cobreixen aspectes com la transició cap a mètodes de recompte i detecció de fibres més moderns, programes de formació sobre l’amiant actualitzats i equips de protecció individual per retirar amiant adaptats als nous requeriments.


No esperis per retirar el teu amiant

Com veus, la Unió Europea s’ha posat sèria amb l’amiant i al llarg dels propers mesos i anys la retirada d’aquest material s’accelararà.

No esperis a última hora i aprofita per descontaminar la teva vivenda, empresa o comunitat de veïns.

Contacta amb nosaltres i ens posem en marxa amb la teva retirada d’amiant o subvenció.

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català